Corrax-investment.com

PENB kdy ho potřebujete

Kdy je energetický průkaz potřeba?

Podle platného znění zákona č. 406/2000 Sb.o hospodaření energií, je nutno energeticky štítek zpracovat v těchto případech:

A) Při nové výstavbě

  • PENB je součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.

B) Při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. bytu) a při pronájmu celé budovy.

Prodávající/pronajímatel má v takových případech povinnost:

  • Předložit PENB možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy,
  • předat PENB kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části,
  • zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly ukazatelé energetické náročnosti podle PENB uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje/pronájmu.

C) Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.

Kdy nemusím mít PENB, existují výjimky?

Ano, výjimky existují. Energetické štítky se netýkají budov s energeticky vztažnou plochou do 50 m2, objektů určených k bohoslužbě (kostely, mešity), objektů pro rodinnou rekreaci (chaty a chalupy), průmyslových a zemědělských budov se spotřebou 700 GJ, budov, které jsou kulturními památkami a nemovitostí v památkové rezervaci nebo památkové zóně.

Jaké podklady jsou potřeba pro zpracování PENB?

Jak v případě nových staveb a rekonstrukcí, tak v případě stávajících staveb je potřebná projektová dokumentace (minimálně půdorysy, řezy, pohledy, technická zpráva, popis vytápění a ohřevu teplé vody). V případě, že stávající dokumentací nedisponujete, nezbytné podklady po domluvě doměříme.

Co mi hrozí, když pronajímám či prodávám byt nebo dům, který nebudu mít opatřený průkazem energetické náročnosti?

Pokud se na vás vztahuje povinnost průkaz mít, hrozí vám pokuta. Ta se může vyšplhat až do výše 100 000 korun. I když kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej dodatečně vyžadovat.

Chystám se dům či byt rekonstruovat a energetický štítek už mám. Při jakých stavebních úpravách se změní?

Podle zákona se za větší úpravu považuje změna na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

Jak dlouho platí energetický štítek (PENB?

PENB platí podle zákona 10 let, pokud nebudete provádět větší změnu dokončené budovy (nad 25%).