Corrax-investment.com

Dotace na klíč 2024

DOTACE – Naše služby jsou z 100% ON-LINE po celé ČR

https://novazelenausporam.cz/specialista/12811

„finanční dotace“, „finanční podpora“, „Oprav dům po babičce“, „Standard“

Za projektovou dokumentaci, projekty, PENB a související služby se platí až po posouzení splnění podmínek dotace a podepsání smlouvy, kde garantujeme vyplacení dotace zákazníkovi při splnění podmínek z projektů. Stavební dozor můžeme poskytnout.

Odměna za vyřízení DOTACE ,,na klíč´´vyplacena až z dotace

Analýza případu – ZDARMA

Na počátku spolupráce s každým klientem analyzujeme vaše možnosti. Zhodnotíme, zda máte na dotaci nárok a doporučíme vám nejlepší a nejvýhodnější řešení.

 • dotace Projektová podpora pro žadatele

Příspěvek je možné čerpat i na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy, a to právě díky dotaci Projektová podpora.

Výše dotace projektové podpory  STANDARD         se pohybuje v rozmezí          5 000 – 25 000 Kč.

Výše dotace projektové podpory Oprav dům po babičce  až 50.000 Kč 

DOTACE na klíč 

Naše firma se specializuje na dotace na klíč. Stanovíme, jaké dokumenty bude k žádosti nutné doložit, a po jejich získání vše kompletně vyřídíme bez vaší účasti. Podle dokumentů, které máte, stavu budovy určíme cenu služby. 

Odměna po získání dotace 5% z výše dotace 

Energetický posudek

Některé dotace vyžadují vypracování a doložení energetického posudku budovy. I o ten se spolehlivě postaráme. Jedná se o energetické posudky zpracovávané jako příloha k žádostem o dotaci např. v programech Zelená úsporám, OPŽP, OP PIK apod. Energetický posudek hodnotí, jestli předkládaný projekt splňuje nebo nesplňuje kritéria výzvy dotačního programu. Případně jsou navrhovány úpravy projektu tak, aby podmínky byly splněny. Cena: 30-50tis. Kč podle velikosti domu, podsklepení, členitosti prvků domu. Běžný dům 30.000Kč včetně DPH – nejsme plátci. Platba při podpisu smlouvy.

 

Projekt stávajícího a budoucího stavu

Nezbytné je mít projekt stávajícího a budoucího stavu, aby bylo patrné k jakým změnám k lepšímu dojde po realizaci opatření. Povinná položka žádosti o dotace. Cena podle toho zda máte dokumentaci stávajícího stavu. Cena: 30-50tis. Kč  Platba při podpisu smlouvy.

Poradenství v oblasti dotací

V týmu  máme vše kolem dotací v malíku – našim klientům tedy v této oblasti nabízíme prvotřídní poradenství. Doporučíme vám, jaké dotace byste mohli pro svůj projekt získat, a spočítáme vám, kolik peněz můžete díky státním dotacím ušetřit.

Dotační program “Oprav dům po babičce” –  získejte na renovaci svého domu více než 1 milion korun do 50% započitatelných nákladů předem!

Dotace Oprav dům po babičce:

 • zálohové financování před realizací
 • na projektovou dokumentaci až 50.000Kč
 • bonus 50.000 Kč za každé nezaopatřené dítě zůstal, dokonce bude možné získat tento bonus i za každé další dítě, které se narodí do roku 2030
 • výhodný úvěr ze stavebního spoření v průběhu roku 2024
 • zavedena zpřísňující podmínka žadatel může společně se členy domácnosti vlastnit pouze jednu nemovitost určenou pro trvalé bydlení, tedy rodinný dům nebo byt. Vlastnictví bude posuzováno v době realizace projektu. Pokud rodina nabyde relevantní nemovitost v době udržitelnosti, nejedná se o porušení podmínek. Vlastnictví např. rekreačního objektu jako chaty či chalupy není na překážku.
 • finančních prostředků je dostatek
 • věcné břemeno na dožití není na závadu při žádosti o dotace

Tento dotační program bude financován z peněz Evropské unie a aktuálně je pro něj vyčleněných 55 miliard korun.

Program je určen na renovace energeticky nevyhovujících rodinných domů a cílem je urychlit tempo renovací starších domů, zpřístupnit finanční prostředky na vstupní investici a ulehčit především mladým domácnostem cestu k vlastnímu úspornému bydlení.

Komu je program určen

Dotační program “Oprav dům po babičce” je určen:

 • vlastníkům rodinných či rekreačních domů, kteří splní podmínky optimálního zateplení na stávající budově, dům není v insolvenci, exekuci, vlastník nedluží státu OSSZ, Fú, apd.
 • vlastníkům, kteří postaví dům splňující požadované parametry na místě odstraněného původního domu

Kdy bude možné peníze získat

Program “Oprav dům po babičce” odstartoval 26.9. 2023 a podporu bude možné využít i zpětně na opatření realizovaná od 1. ledna 2021. Finanční prostředky na rekonstrukci je možné čerpat předem a příjemci dotace budou moci od března 2024 na pobočkách stavebních spořitelen požádat o zvýhodněný úvěr až 1 mil. Kč, který pokryje rozdíl mezi výdaji a vyplacenou dotací. To vše bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Kolik peněz je možné z programu “Oprav dům po babičce” získat

Vyberte si z nabídky dotací ,,Oprav dům po babičce´´

Žadatelé mohou díky programu „Oprav dům po babičce“ získat až 1 milion korun na optimální zateplení, které je podmínkou získání dotace i výhodného úvěru. Renovaci domu je dále možné rozšířit o další úsporná opatření a získat podporu na výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku, ohřev vody, dobíjecí stanici pro elektromobil, apod. Díky tomu je možné získat výrazně více peněz než výše uvedený 1 milion korun.

Při kombinaci úsporných opatření pak žadatelé navíc získají motivační bonus 10 000 Kč za každou kombinaci.

Každé nezaopatřené dítě v rodině žadatele bude zvýhodněno bonusem 50 000 Kč a půjde jej uplatnit i dodatečně na děti narozené v budoucnu (až do roku 2030).

Žadatelům z vybraných regionů bude dotace navýšena o dalších 10%.

Kotlíkové dotace

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů tepla pouze v kombinaci se zateplením.

Pokud chcete realizovat výměnu zdrojů tepla samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • Kamna – lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
 • Kamna – individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění- 60 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění – 120 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Vyřídíme dotaci NZÚ i “Oprav dům po babičce” i LIGHT za vás

V případě, že na dotaci ODPB nedosáhnete, vyřídíme Dotaci NZÚ STANDARD, kde však není platba dopředná, ale až po provedení opatření. Také 50% z nákladů na opatření.

Mezi aktuální dotace, které za naše zákazníky vyřídíme na klíč, s radostí přidáváme i tuto novou dotaci. O vše se postaráme za vás a vy tak můžete čerpat finanční prostředky bez stresu, bez práce a v naprostém klidu.

Pokud by vás zajímaly informace ohledně jakékoliv dotace, obraťte se na nás – vždy vám ochotně a fundovaně poradíme.

Nová zele úsporám Light (cena vyřízení 0-15tis. Kč, není potřeba projekt ani stávajícího stavu ani budoucího stavu)

Startuje program Nová zelená úsporám Light  1/2024

Dotační program Nová zelená úsporám Light je reakcí na současnou energetickou krizi a extrémně vysoké ceny energií. Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo program Nová zelená úsporám Light (dále NZÚ Light), který nabídne okamžitou finanční pomoc na rychlá a jednoduchá řešení určená pro zateplení domů, které přinesou okamžité snížení spotřeby energií potřebné při vytápění. Finanční úspory budou ihned znatelné a také trvalé.

NZÚ Light podpoří opatření realizovaná od 12. září 2022.

Pro koho je program Nová zelená úsporám Light určen?

Program Nová zelená úsporám Light je určen pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy – těmto nejvíce ohroženým domácnostem nabízí dotace na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů až do výše 150 tisíc korun.

Hlavní rozdíl oproti klasickému programu Nová zelená úsporám spočívá v tom, že:

 • žadatelé NZÚ Light nepotřebují žádné vstupní investice
 • peníze mohou dostat již před samotným zahájením prací
 • celková výše dotace může dosáhnout až na 100 % způsobilých výdajů

Dotační program Nová zelená úsporám Light v současné době zahrnuje:

 • dotaci Zateplení fasády
 • dotaci Zateplení stropu
 • dotaci Výměna oken
 • dotaci na FVE – ohřev vody
 • dotaci na solární systém ohřevu vody
 • dotaci Zateplení střechy
 • dotaci Zateplení podlahy
 • dotaci Výměna vchodových dveří

O vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám Light se za vás spolehlivě postaráme. S námi se nemusíte o nic starat a my za vás vyřídíme celý proces podání žádosti z programu NZÚ Light od začátku až po vyplacení dotace.

Jsme  specialisté na dotace a díky našim službám již mnoho českých domácností a podnikatelů získalo finance z různých dotačních programů. 

Kolik získám prostředků u dotace STANDARD:

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte telefonem, e-mailem a my se vám co nejdříve ozveme zpět. Tel. 607255000 

Cestovné, pokud je nutná osobní návštěva u jakékoli dotace nebo jiné služby je 15Kč/km z pobočky Praha, Plzeň nebo Most.