Corrax-investment.com

Inženýrská činnost

Aktuality:

Od 1. ledna 2024 nový Stavební zákon stanovuje povinnost každého vlastníka stavby mít stavební dokumentaci v podobě odpovídající jejímu aktuálnímu stavu. Nově za její neexistenci mohou stavební úřady ukládat sankci až 400 tisíc korun.

Inženýrská činnost zahrnuje především zastupování klienta při projednávání stavebního záměru s dotčenými orgány státní správy, se stavebním úřadem i budoucími sousedy. Zjištění, jakým způsobem bude stavba povolena a jak dlouho to bude trvat, atd.

  • zajištění vyjádření všech účastníků stavebního řízení – např. sousedů, obecního úřadu, správců sítí, hygieny, hasičského záchranného sboru, památkové péče, atd.
  • zajištění Územního souhlasu či Rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení
  • zajištění Ohlášení stavby či Stavebního povolení ve stavebním řízení
  • další služby spojené s povolením realizace stavby

Zajistíme zaměření pozemku, vytyčení základové desky, měření radonu a všechny ostatní náležitosti.

Nemusíte nikam jezdit, nic vyřizovat na úřadech, všechno zajistíme za Vás. Cena za vyřízení povolení je vždy nastavena individuálně dle konkrétní stavby.

Orientační ceny za jednotlivé úkony: 

Vždy kilometrovné v případě, že je nutné záležitost vyřídit osobně nebo návštěva u zákazníka na jeho vyžádání. 15Kč/km z pobočky Plzeň, Most nebo Praha

Územní a stavební řízení

 od 15 000-30.000 Kč      Praha: 30-50tis. Kč

Územní souhlas a ohlášení stavby

od 9 500 Kč

souhlas s užíváním stavby

od 6 000 Kč

studna, ČOV, atd

od 6 000 Kč

Částky neobsahují správní poplatky.