Corrax-investment.com

Studie -Inženýrská činnost

Zahrnuje především zastupování klienta při projednávání stavebního záměru s dotčenými orgány státní správy, se stavebním úřadem i budoucími sousedy. Zjištění, jakým způsobem bude stavba povolena a jak dlouho to bude trvat, atd.

  • zajištění vyjádření všech účastníků stavebního řízení – např. sousedů, obecního úřadu, správců sítí, hygieny, hasičského záchranného sboru, památkové péče, atd.
  • zajištění Územního souhlasu či Rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení
  • zajištění Ohlášení stavby či Stavebního povolení ve stavebním řízení
  • další služby spojené s povolením realizace stavby

Zajistíme zaměření pozemku, vytyčení základové desky, měření radonu a všechny ostatní náležitosti.

Nemusíte nikam jezdit, nic vyřizovat na úřadech, všechno zajistíme za Vás.